Đồng hồ nước sensus WPV-MS 150

Liên hệ

Hãng sản xuất : CH LB Đức

Ghi chú : Đồng hồ nước sensus WPV-MS 150