Trình tích hợp PolluTherm ®

Liên hệ

Bộ tích hợp PolluTherm® đo mức tiêu thụ năng lượng trong các mạch sưởi ấm hoặc làm mát. PolluTherm cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống sưởi ấm và làm mát kết hợp trong đó điểm chuyển mạch tự động lưu trữ năng lượng sưởi ấm và làm mát trong các thanh ghi riêng biệt. Điểm chuyển mạch này có thể được thay đổi theo các yêu cầu của hệ thống sưởi và làm mát ngay cả sau khi đồng hồ đã được lắp đặt (ví dụ: kích hoạt lõi bê tông).

Khái niệm vỏ mới của PolluTherm cung cấp hai khe cắm để nâng cấp với các mô-đun khác nhau (ví dụ: M-Bus hoặc xung đọc từ xa) bất kỳ lúc nào để giao tiếp dữ liệu và đọc từ xa.

Lợi ích cho bạn

  • Đơn giản hóa việc lưu kho; giá trị xung đầu vào cũng có thể được lập trình tại chỗ (biến thể đặt hàng mà không tính phụ phí)
  • Kết nối cảm biến nhiệt độ Pt 500 trong công nghệ bốn dây để mở rộng cáp cảm biến nhiệt độ (tiêu chuẩn) nhanh chóng và kinh tế