Đồng hồ nước nóng SENSUS – WPV

Liên hệ

Đo tốc độ dòng chảy cao, tương đối ổn định, chẳng hạn như tốc độ do máy bơm tạo ra, cũng như tốc độ dòng chảy thấp trong thời gian thấp điểm.