Máy đo năng lượng nhiệt PolluWatt ™ Duo II

Liên hệ

Máy đo năng lượng nhiệt PolluWatt ™ Duo II và máy đo tổng kết hợp thành công một máy đo năng lượng hiệu suất cao và ba đầu ra tương tự tích hợp, có thể lập trình tự do (0/4 – 20 mA) trong một vỏ.

Sử dụng PolluWatt Duo II để hoàn thành điểm đo nhiệt với hầu hết các đơn vị đo thể tích và cảm biến nhiệt độ thông thường hiện đang được sử dụng tại hiện trường.