Đồng Hồ Nước SenSus DN 125

Liên hệ

Đồng Hồ  Nước SenSus DN 125
Model: WPD 125
Xuất Xứ: Gemany 
Ứng dụng 
Công nghệ ” Rotor cân bằng thủy động học”, 
Cho phép đồng hồ có dải đo lưu lượng rất rộng,
Tỉ số Qmax/Qmin lên đến 1/375.
Chịu được quá tải khi lưu lượng cao và rất nhạy với lưu lượng thấp