Đồng hồ nước lạnh SENSUS

Liên hệ

WP-Dynamic 50 ° C là đồng hồ đo nước số lượng lớn để đo tốc độ dòng chảy cao, tương đối ổn định, ví dụ như sau máy bơm. Nó có sẵn trong các kích cỡ DN 40 đến DN 400.

Lợi ích cho bạn

  • Có thể được lắp đặt ở vị trí ngang, dọc hoặc nghiêng
  • Đo tốc độ dòng chảy cao, tương đối ổn định