Bộ lọc bảo vệ đồng hồ SENSUS

Liên hệ

WP-F Dynamic là một sàng bảo vệ được lắp đặt để bảo vệ đồng hồ nước khỏi bị hư hỏng. Bộ phận sàng hạng nặng giữ lại bất kỳ hạt lớn nào. Vệ sinh đường ống sau khi bảo dưỡng hoặc bị vỡ trong đường ống.