Van cổng ty nổi tín hiệu điện AUTA Malaysia – DN80

1,650,000

Van cổng ty nổi tín hiệu điện AUT thuộc dòng van cổng AUT được sử dụng nhiều trong hệ thống PCCC.