Van cổng ty nổi tín hiệu điện AUTA Malaysia – DN700

120,500,000

Van cổng ty nổi tín hiệu điện AUT thuộc dòng van cổng AUT được sử dụng nhiều trong hệ thống PCCC.