Mô-đun Sensus ® PulseRF

Liên hệ

Mô-đun PulseRF của chúng tôi cho phép bạn tích hợp máy đo có đầu ra xung vào hệ thống vô tuyến RF của Sensus. Nó chủ yếu được sử dụng với đồng hồ nước C&I, nhưng cũng có thể được sử dụng với đồng hồ năng lượng nhiệt, khí và điện.

Nó được thiết kế để truyền dữ liệu đồng hồ đo thường xuyên hoặc theo yêu cầu đến các thiết bị đọc di động hoặc đến mạng vô tuyến cố định Sensus RF.

Mô-đun PulseRF tạo dữ liệu từ các xung đến và truyền chúng đến hệ thống quản lý dữ liệu bên ngoài (chẳng hạn như chỉ số đồng hồ, báo động hoặc thông tin bổ sung như Đọc ngày cố định hoặc trình ghi dữ liệu). Ngoài việc truyền chỉ số đồng hồ, mô-đun có nhiều chức năng thông minh cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng.