Đồng hồ nước MeiStreamRF

Liên hệ

MeiStreamRF là một máy đo công nghiệp có đăng ký điện tử cho:

  • Phép đo để tính hóa đơn của nước uống lạnh lên đến 50 ° C
  • Đo tốc độ dòng chảy trung bình và cao
  • Đo lưu lượng thấp (ví dụ: trong thời kỳ tải nhẹ)
  • Kiểm soát rò rỉ
  • Tích hợp vào Mạng lưới nước thông minh
  • Kích thước từ DN 40 đến DN 300

MeiStreamRF có công nghệ tích hợp Sensus RF, mang lại lợi thế của cả giao tiếp một chiều và hai chiều. Sensus RF là hệ thống vô tuyến được tối ưu hóa cho các điểm cuối chạy bằng pin. Có thể mở rộng để đọc di động và từ xa mà không cần trao đổi các thành phần, nó có sẵn ở 868 MHz và 433 MHz.