Đồng hồ nước MeiMag

Liên hệ

Meimag bao gồm hai thành phần khác nhau: Một bộ chuyển đổi trên đầu máy đo và bộ cảm biến bên trong. Có hai phiên bản chuyển đổi khác nhau:

  • MAG 6000CT để đo nước, trong các ứng dụng thương mại, lên đến 30 ° C. Sử dụng làm đồng hồ tính tiền hoặc đo tưới tiêu
  • MAG 6000 để đo nước, trong các ứng dụng công nghiệp, lên đến 70 ° C để sử dụng trong xử lý nước và trộn chất lỏng

Có sẵn một cảm biến, MAG 5100W, để đo nước lên đến 70 ° C và sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, xử lý nước và phân phối chất lỏng (MAG 6000).