Đồng hồ nước lạnh SENSUS – WP QF

Liên hệ

Đồng hồ nước WP QF đo nước lạnh đến 40 ° C (có thể quá tải lên đến 50 ° C) trong đường ống cấp nước với áp suất lên đến 25/40 bar. Nó cũng hoạt động như một cảm biến lưu lượng cho đồng hồ nhiệt. Máy đo nước nóng lên đến 130 ° C (có thể quá tải lên đến 150 ° C) trong hệ thống sưởi với áp suất lên đến 25/40 bar.

Mô hình DN 500 đo tốc độ dòng chảy cao, tương đối ổn định trong các đường ống dài.