Đồng hồ nước 640

Liên hệ

640 là đồng hồ đo nước thể tích được MID phê duyệt với Đăng ký điện tử tích hợp trong thân đồng thau. 640 cung cấp cho bạn độ chính xác của đồng hồ đo piston 620 Series — cùng với khả năng giám sát và phân tích mạng của bạn với dữ liệu toàn diện — nhờ vào sổ đăng ký điện tử tích hợp với bộ ghi dữ liệu và radio.