Đồng hồ nước 220C

Liên hệ

Đồng hồ đo 220C đã được thiết kế đặc biệt cho các nhà khai thác quyết tâm cải thiện độ tin cậy và hiệu quả đồng hồ của mạng lưới của họ.

Thiết kế 220C đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các thị trường có kỳ vọng cao. Không khuyến khích hành vi trộm cắp đồng hồ đo do không có thau trong người.