Đồng hồ góc SENSUS WB

Liên hệ

WB-Dynamic là đồng hồ đo nước kiểu tuabin được thiết kế đặc biệt để lắp đặt trong các hố giếng hẹp. Nó có các kích cỡ DN 80, DN 100 và DN 150.

Lợi ích cho bạn

  • Đo nước giếng lên đến 50 ° C
  • Các phép đo lưu lượng truyền tải trong phạm vi lưu lượng rộng
  • Có áp suất làm việc tối đa PN 16
  • Được chuẩn bị cho kết nối xung