Đồng hồ đo lưu lượng kiểu tuabin LXLG 250

Liên hệ

Đồng hồ tuabin MERLION LXLG có cơ cấu truyền động bằng từ,

dùng để đo lưu lượng nước lạnh trên đường ống kín tại các khu thương mại và công nghiệp.