Van cổng ty nổi tín hiệu điện AUTA Malaysia – DN200

4,900,000

Van cổng ty nổi tín hiệu điện AUT thuộc dòng van cổng AUT được sử dụng nhiều trong hệ thống PCCC.