Van cổng ty nổi AUTA Malaysia – DN700

120,000,000

Van cổng ty nổi AUT ( Gate valve OS&Y) thuộc dòng van cổng AUT được sử dụng nhiều trong hệ thống PCCC.