Van cổng ty nổi AUT Malaysia – DN125

Liên hệ

Van cổng ty nổi AUT ( Gate valve OS&Y) thuộc dòng van cổng AUT được sử dụng nhiều trong hệ thống PCCC.