Van cổng OS&Y (UL/FM) PN16/20/25

Liên hệ

Van cổng OS&Y còn gọi là Van cổng kèm công tác giám sát

  • Van cổng giám sát OS & Y là một chủng loại van lắp trên đường ống, là dạng van cổng ty nổi kèm công tắc giám sát.
  • Van cổng giám sát OS & Y dùng nhiều trong hệ pccc, hoặc hệ thống cần giám sát trạng thái đóng hay mở của van để khống chế các thiết bị khác.
  • Van cổng ti nổi kèm công tắc giám sát phải được lắp đặt và điều chỉnh bằng người có chuyên môn cao.
  • Van cổng giám sát osy sẽ kèm thiết bị giám sát đưa ra tiếp điểm khô báo trạng thái đóng mở van dạng on/off.
  • Thông qua đó có thể điều khiển các thiết bị khác thông qua cặp tiếp điểm này.
  • Thông thường khi nói đến van OS & Y chúng ta nghĩ đến van cổng ti nổi kèm công tắc giám sát.
  • Nhưng cũng có một loại nữa là van cổng ti chìm kèm công tắc giám sát.
  • Đối với van cổng ti chìm thì nhìn bên ngoài không thể biết van đang đóng hay mở như van cổng ti nổi.
  • Nhưng vẫn có thể tích hợp công tắc giám sát vào trục van đế báo tín hiệu về tủ trung tâm.
Danh mục: