Van bướm tay quay Arita Malaysia

Liên hệ

Các kích thước tiêu chuẩn của van bướm tay quay vô lăng Arita:

  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN50 lắp đường ống phi Φ60mm (2″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN65 lắp đường ống phi Φ73mm (2½”).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN80 lắp đường ống phi Φ90mm (3″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN100 lắp đường ống phi Φ114mm (4″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN125 lắp đường ống phi Φ141mm (5″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN150 lắp đường ống phi Φ168mm (6″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN200 lắp đường ống phi Φ219mm (8″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN250 lắp đường ống phi Φ273mm (10″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN300 lắp đường ống phi Φ324mm (12″).
  • Van bướm tay quay vô lăng Arita DN350 lắp đường ống phi Φ355mm (14″).

Van Công Nghiệp Arita được chế tạo, sản xuất và thử nghiệm hoàn toàn trong cơ sở sản xuất của Arita, sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại được chứng nhận SIRIM trước khi cấp hàng tới khách hàng.

Các loại van được sản xuất là phù hợp với các tiêu chuẩn khác nhau, chẳng hạn như Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hòa Kỳ (ANSI), tiêu chuẩn Anh Quốc (BS), Deutsches Institut fur Normung (DIN) và cũng như Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản (JIS).

Danh mục: