Van bướm Giacomini loại wafer model R59W

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van bướm Giacomini loại wafer model R59W

Thông số kỹ thuật van bướm Giacomini:

Nhiệt độ tối đa làm việc: 120°C.

Áp suất danh nghĩa: 16 bar.

Áp suất làm việc tối đa (liên tục): 11 bar.

Áp suất tối đa cho phép Δp: 1,6 bar.

Danh mục: