Van bi nối ren ba cổng tay gạt

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van bi nối ren ba cổng tay gạt

Van bi nối ren ba cổng tay gạt là dòng sản phẩm được thiết kế để có thể chia dòng chảy theo 2 hướng riêng biệt.

Với 3 vị trí kết nối với đường ống, cấu tạo của viên bi làm kín cũng bị khoét thành 3 vị trí.

Van bi inox 3 ngả nối ren kiểu L hoặc T, van bi 3 ngả với cổng T hoặc cổng L để sử dụng , khí, dầu, nước và các môi chất khác tương thích với vật liệu van.

Các van này có thể được thiết lập trong lĩnh vực bất kỳ một trong bốn cấu hình dòng chảy khác nhau.

Danh mục: