Rọ bơm SB, foot valve SB

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Rọ bơm SB, foot valve SB

Rọ bơm SB (Foot valve) hay còn gọi là van rọ hút, hay chõ bơm SB cơ bản là sự kết hợp của một van một chiều và một bộ phận rọ lọc rác (chõ bơm SB/trõ bơm SB) hay lưới mắt cáo ngăn rác mà chúng ta vẫn thường gọi.

Van rọ hút/ Van rọ hút (foot valve) được sử dụng kết hợp với máy bơm SB để duy trì áp lực trong hệ thống ống nước và đảm nhiệm luôn cả vai trò giữ lại các chất rắn có thể bám trên các công trình hay hiểu đơn giản là ngăn lại chất cạn rác lẫn trong nước hoặc chất lỏng nói chung.