ĐỒNG HỒ SIEMENS MAG 5100W Dùng Điện

Liên hệ

Lưu lượng kế sử dụng nguồn điện trực tiếp:

nguồn điện : 220V /24V

Không giới hạn độ dài dây tín hiệu