Đồng hồ nước thải Flowtech

Liên hệ

Đồng hồ chuyên đo nước thải dạng cơ Flowtech
Model: LXXG50-300
Cánh quạt cấu tạo đặc biệt, khác với dạng đo nước sạch truyền thống

Danh mục: