Đồng hồ nước SENSUS – WPV

Liên hệ

Đồng hồ nước WPV-MS 150 đo tốc độ dòng chảy cao với cấu hình dòng chảy cực kỳ phổ biến, cũng như tốc độ dòng chảy nhỏ nhất để phát hiện rò rỉ. Nó là lý tưởng cho các đường ống dịch vụ cứu hỏa.

Lợi ích cho bạn

  • Đo tốc độ dòng chảy cao với cấu hình dòng chảy cực kỳ rộng rãi
  • Đo tốc độ dòng chảy nhỏ nhất để phát hiện rò rỉ
  • Cài đặt ở vị trí ngang