Đồng hồ nước MeiTwinRF

Liên hệ

MeiTwinRF với sự chấp thuận của MID là một đồng hồ phức hợp có tích hợp radio để đo tốc độ dòng chảy cao cũng như tốc độ dòng chảy rất nhỏ cho các cấu hình dòng chảy trải rộng cực kỳ rộng rãi.

Lợi ích cho bạn

  • Cung cấp phạm vi đo rộng để thu được tốc độ dòng chảy rất thấp và cao
  • Cung cấp các giao diện giao tiếp để đọc từ xa
  • Lý tưởng để sử dụng trong các đường ống cứu hỏa
  • Truyền dữ liệu được mã hóa an toàn
  • Thiết bị đo lường đa dải cung cấp sự thay thế kinh tế dễ dàng sau khi thời hạn hiệu lực của hiệu chuẩn đã hết