Đồng hồ nước MeiStreamRF Plus

Liên hệ

MeiStreamRF Plus là máy đo công nghiệp có đăng ký điện tử cho:

  • Phép đo để tính hóa đơn của nước uống lạnh lên đến 50 ° C
  • Đo tốc độ dòng chảy trung bình và cao
  • Đo lưu lượng thấp (ví dụ: trong thời kỳ tải nhẹ)
  • Kiểm soát rò rỉ
  • Tích hợp vào hệ thống nước thông minh

MeiStreamRF Plus có công nghệ vô tuyến tích hợp SensusRF, mang lại lợi thế của cả giao tiếp đơn hướng và hai hướng. SensusRF là một hệ thống vô tuyến được tối ưu hóa cho các điểm cuối điều khiển bằng pin. Có thể mở rộng để đọc di động và từ xa mà không cần trao đổi các thành phần, nó có sẵn ở 868 MHz và 433 MHz.