Đồng hồ nước MeiStream ®

Liên hệ

MeiStream® là một máy đo công nghiệp cho:

  • Phép đo để tính hóa đơn của nước uống lạnh lên đến 50 ° C
  • Đo tốc độ dòng chảy cao (ví dụ: trong đường ống được bơm)
  • Đo lưu lượng thấp (ví dụ: trong thời gian tải nhẹ)
  • Kiểm soát rò rỉ
  • Kích thước từ DN 40 đến DN 300