Đồng hồ nước iPERL ® (Quốc tế)

Liên hệ

 

iPERL® (Quốc tế) là thế hệ tiếp theo, hiệu suất cao, đồng hồ nước thông minh thể rắn với khả năng liên lạc hai chiều tích hợp. Máy đo iPERL sử dụng một công nghệ độc đáo cung cấp độ chính xác vô song, bền vững trong thời gian hoạt động dự kiến ​​15 năm của chúng.

Với phép đo lưu lượng thấp là 1 lít mỗi giờ, iPERL giúp các tiện ích giảm lượng nước không thu được. Chúng có thể được lập trình để cung cấp dữ liệu chi tiết cao trong khoảng thời gian 15 phút, giúp cải thiện độ chính xác trong việc xác định rò rỉ từ phía khách hàng. Sự phong phú của dữ liệu cũng giúp các công ty cấp nước quản lý mạng lưới phân phối hiệu quả hơn, tiết kiệm nước, cung cấp hóa đơn chính xác cho khách hàng và thông báo cho họ về rò rỉ, gian lận hoặc các cách sử dụng bất thường.