Đồng hồ nước 820

Liên hệ

Nhờ hệ thống cân bằng thủy động lực học đã được cấp bằng sáng chế, đồng hồ nước 820 được MID phê duyệt là một trong số ít đồng hồ đo vận tốc được phê duyệt trong R250 cho vị trí nằm ngang và trong R160 cho vị trí thẳng đứng.

Giờ đây, có thể đạt được độ chính xác cao khi đo nước có chứa các hạt rắn— bất kể vị trí lắp đặt hoặc điều kiện hoạt động.

Lợi ích cho bạn