Đồng hồ nước 620

Liên hệ

620 là đồng hồ đo nước thể tích R400 có độ chính xác cao, được MID phê duyệt với buồng đo piston độc đáo giúp phát hiện ngay cả tốc độ dòng chảy thấp nhất.

Bạn có thể chọn giữa thanh ghi có gạt nước tích hợp hoặc phiên bản kính đồng kín. Để đọc thoải mái hơn, 620 được chuẩn bị cho AMR.