Đồng hồ nước 420PC

Liên hệ

420PC được MID phê duyệt là đồng hồ nước đa tia quay bán khô (hoặc được bảo vệ) có thể được trang bị hệ thống HRI. Nó cung cấp một trọng lượng xung từ 1 lít. Mặt số được đặt trong một hộp chứa đầy chất bôi trơn để bảo vệ nó khỏi các tạp chất trong mạng, vì vậy nó không bị ảnh hưởng bởi sương mù và có thể đọc hoàn hảo trong mọi điều kiện.

Thông qua giao diện HRI tiêu chuẩn có thể trang bị thêm, 420PC có thể được sử dụng ở mọi nơi cần có hệ thống đọc đồng hồ đo tự động (AMR) đáng tin cậy và linh hoạt.

Bạn có thể tin tưởng vào 420PC về độ tin cậy và khả năng chống lại các điều kiện mạng khó khăn cũng như hoạt động yên tĩnh của nó.