Đồng hồ nước 420

Liên hệ

MID được phê duyệt 420 là đồng hồ đo nước dân dụng nhiều tia, mặt số ướt, đáng tin cậy có khả năng chống lại chất lượng nước xấu.

420 tương thích với AMR; tấm nhận dạng có kích thước quá lớn và các chữ số lớn 5 trống mang lại khả năng dễ đọc rõ ràng mà không có bất kỳ nguy cơ ngưng tụ nào.