Đồng hồ đo lưu lượng nước thải dạng cơ DUPAN DN50

Liên hệ

Sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng nước thải DUPAN dạng cơ học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đo lưu lượng của các nhà máy xử lý nước thải. Với cơ chế hoạt động đơn giản và không cần sử dụng nguồn điện, sản phẩm này có thể hoạt động độc lập và phù hợp với các điều kiện hoạt động khác nhau.