Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Endress & Hausser Promag H 200

Liên hệ

Promag H là cảm biến ưu tiên cho các ứng dụng có yêu cầu cao nhất trong ngành hóa chất và khoa học đời sống. Với công nghệ chạy vòng lặp chính hãng, Promag H 200 cho phép tích hợp liền mạch và tiết kiệm chi phí vào cơ sở hạ tầng hiện có. Nó mang lại sự an toàn vận hành cao nhất trong các khu vực nguy hiểm nhờ thiết kế an toàn nội tại (Ex ia). Công nghệ Heartbeat luôn đảm bảo an toàn cho quy trình.