DomoMUK ®

Liên hệ

DomoMUK® là đồng hồ quay số khô đa tia thế hệ tiếp theo của Sensus / Xylem với nhiều khả năng giao tiếp và thiết kế tối ưu cho các ứng dụng đo sáng phụ. Nó có một hộp mực đo phổ quát, có thể sử dụng được làm đơn vị đo lường cơ bản. Khi được sử dụng kết hợp với vỏ thích hợp, nó có thể bao gồm hầu hết các ứng dụng thông thường trong lĩnh vực gia dụng.

Đồng hồ đo nước DomoMUK có một thanh ghi mô-đun; chuẩn bị tham gia một mô-đun giao tiếp điện tử (ví dụ: Radio, M-Bus và Pulse) để đáp ứng yêu cầu giao tiếp EED của Châu Âu.

Bạn có thể sử dụng các phiên bản tương thích trực tiếp của hộp mực đo. DomoMUK có 12 biến thể khác nhau tương thích trực tiếp với hầu hết các loại vỏ của các đối thủ cạnh tranh phổ biến trên thị trường. Nó cung cấp sự an toàn đo lường hoàn toàn như được chỉ ra bởi các phê duyệt PTB thích hợp.