DomoJet ®

Liên hệ

DomoJet® là máy đo quay số khô một tia thế hệ tiếp theo của Sensus với nhiều khả năng giao tiếp và thiết kế tối ưu cho các ứng dụng đo sáng phụ. Nó cung cấp khả năng bảo vệ chống lại từ trường bên ngoài phù hợp với EN 14154 và nó bao gồm toàn bộ phạm vi đo.

Đồng hồ nước DomoJet có đăng ký mô-đun; chuẩn bị để tham gia một mô-đun giao tiếp điện tử (ví dụ: Radio, M-Bus và Pulse).

Ba mô-đun khác nhau có sẵn: mô-đun radio Domo R OMS 4 được chứng nhận cho giao tiếp M-Bus không dây, mô-đun Domo M M-Bus cho các hệ thống phù hợp với EN 13757-3 (IEC 870 / EN 1434-3) và Domo P Pulse module cho các xung kỹ thuật số (ví dụ, để đọc từ xa).

Hai phiên bản khác nhau của DomoJet hoặc thích hợp đến 30 ° C làm đồng hồ nước lạnh hoặc thích hợp đến 90 ° C làm đồng hồ nước nóng.