Cảm biến lưu lượng MeiStream ® FS 90 ° C

Liên hệ

Cảm biến lưu lượng MeiStream® FS 90 ° C kết hợp độ tin cậy và độ chính xác đo lường cao của đồng hồ Woltman WP với các ưu điểm của đồng hồ Woltman WS trong dải đo thấp hơn. Sự kết hợp này tạo ra một cảm biến lưu lượng tuyệt vời với sự chấp thuận của MID theo MI004 hoặc EN 1434 ở cấp độ chính xác 2.

Xung âm lượng được tạo ra bởi giao diện HRI-Mei FS. Giao diện này chuyển các xung âm lượng với các giá trị xung có thể lập trình được đến máy tính làm nóng hoặc làm mát. Các dòng chảy ngược có thể được bù đắp.